افغانستان

ارزیابی میزان موثر بودن کمک‌های بین‌المللی از سوی آمریکا و سازمان ملل

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ایالات متحده و سازمان ملل در حال بررسی اثربخشی کمک‌های بین‌المللی به افغانستان هستند. این ارزیابی با هدف ایجاد شفافیت در نحوه توزیع کمک‌ها صورت می‌گیرد. چندین کشور از جمله آمریکا، کانادا، انگلیس و ژاپن در این کمک‌رسانی‌ها مشارکت داشته‌اند.

از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان، آمریکا بیش از ۲.۵ میلیارد دالر به نیازمندان افغان کمک کرده است. سازمان ملل نیز ۲.۹ میلیارد دالر کمک کشورها و نهادهای امدادرسان را به افغان‌ها رسانده است. با این حال، گزارش‌هایی مبنی بر ضایع شدن بخشی از کمک‌ها یا سوءاستفاده طالبان از آن‌ها وجود دارد.

برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلام کرده است که ۱۵ میلیون افغان برای زنده ماندن به کمک‌های فوری نیاز دارند. این برنامه در سال ۲۰۲۳ کمک به ده میلیون افغان گرسنه را به دلیل کمبود بودجه متوقف کرده که وضعیت خانواده‌های نیازمند را بدتر کرده است.

در بسیاری از مناطق، مردم شکایت دارند که کمک‌ها به دست افراد نیازمند نمی‌رسد و افراد متنفذ محلی و مقامات طالبان در توزیع آن دخالت می‌کنند. اما طالبان ادعا می‌کنند که روند کمک‌ها را تسهیل می‌کنند.

این ارزیابی اثربخشی کمک‌ها می‌تواند به شناسایی چالش‌های موجود در توزیع کمک‌ها کمک کند تا راه‌حل‌هایی برای بهبود فرایند پیدا شود و کمک‌ها به طور موثرتری به دست نیازمندان واقعی برسد.

دکمه بازگشت به بالا