افغانستانپناهندگانحقوق بشرزندگی

برنامه جهانی غذا: وضعیت بحرانی زنان افغانستان نشانه وخامت انسانی در این کشور است

برنامه جهانی غذا در اعلامیه‌ای افغانستان را بدترین کشور جهان برای زنان به حساب آورده است.

این سازمان می‌گوید، دختران و زنان کشور بیشترین بار بحران‌ها را تحمل می‌کنند.

برنامه جهانی غذا سال گذشته به دلیل کاهش بی‌پیشینه کمک‌ها، مجبور شد ده میلیون نفر را از خدمات خود محروم کند. این سازمان می‌گوید زنان افغانستان به سختی دسترسی به غذا دارند و گاه به گدایی فرستاده می‌شوند.

این آژانس تاکید کرده اخیرا زمین‌لرزه و برف‌باری‌ها تاثیر بسیار مخربی بر روی زنان داشته است.

برنامه جهانی غذا تاکنون برای ۱۹ میلیون نفر در افغانستان غذا و کمک‌های نقدی ارائه کرده اما به دلیل کاهش منابع مالی، توانایی پاسخگویی به نیازها را ندارد.

وخامت وضعیت زنان نشانه حادترین بحران انسانی در کشور است. عدم دسترسی به غذا و شرایط بد زندگی آن‌ها را در معرض خطرات بسیاری قرار می‌دهد.

دکمه بازگشت به بالا