آموزشافغانستان

یونسکو: محرومیت دختران از آموزش جلو توسعه افغانستان را می‌گیرد

هم‌زمان با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد می‌گوید که یک میلیون و ۴۰۰ هزار دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند.

سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) در کابل به‌روز پنج‌شنبه، دوم حمل در صفحه‌ی فیس‌بوک خود نوشت که محرومیت دختران از آموزش باعث آسیب‌های جدی روحی و روانی آنان خواهد شد.

این سازمان همچنان هشدار داده که محرومیت دختران از آموزش، از توسعه‌ی افغانستان جلوگیری خواهد کرد.

هم‌زمان ادار‌ه‌ی سازمان ملل متحد در امور زنان با تاکید بر آموزش دختران در افغانستان می گوید که آموزش آنان کلیدی برای آینده‌ی روشن‌تر برای این کشور است.

الیسون داویدیان، نماینده‌ی اداره‌ی ملل متحد برای زنان در افغانستان به‌روز پنج‌شنبه در پستی در شبکه‌ی ایکس نوشت که ممنوعیت بر آموزش دختران در افغانستان باید پایان یابد.

در آغاز سال جدید تعلیمی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی زیادی نسبت به ادامه‌ی محرومیت دختران از آموزش واکنش داشتند و خواهان لغو این محدودیت شدند.

این در حالی است که حکومت سرپرست به روز چهارشنبه اول حمل سال جدید تعلیمی را بدون هیچ اشاره‌ی به سرنوشت مکاتب متوسطه و لیسه‌ی دخترانه آغاز کرد.

دکمه بازگشت به بالا