افغانستانپناهندگانحقوق بشرزندگینگاه‌ها

روزهای سخت زنان روستانشین افغان؛ وضعیت اقتصادی در افغانستان فاجعه است

زنان روستانشین در افغانستان با فقر شدید و چالش‌های اقتصادی روزافزون دست و پنجه نرم می‌کنند.

بسیاری از این زنان که سرپرست خانوار هستند، از درآمد ناچیز حاصل از کارهایی چون دامداری، مرغداری، خیاطی و نانوایی برای گذران زندگی استفاده می‌کنند.

با ضعیف شدن اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم، درآمد این زنان نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

آن‌ها شکایت دارند که با وجود تلاش فراوان، نمی‌توانند هزینه‌های زندگی و نیازهای اساسی خانواده خود را تامین کنند.

برخی از این زنان از نداشتن زمین و امکانات لازم برای کشاورزی و دامداری رنج می‌برند. هزینه‌های بالای سوخت و مایحتاج دیگر نیز بر چالش‌های اقتصادی آنان افزوده است.

این زنان از طالبان و نهادهای کمک رسان خواسته‌اند تا به وضعیت نگران‌کننده زندگی زنان روستایی توجه جدی شود و اقدامات حمایتی لازم برای بهبود معیشت آنان صورت گیرد.

این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از آن است، چالش‌های اقتصادی تنها محدود به زنان روستانشین نیست و زنان شهرنشین افغانستان نیز با چالش‌های مشابهی دست و پنجه نرم می‌کنند.

لازم به ذکر است، طالبان تاکنون برنامه‌ای جامع برای سر و سامان دادن به وضعیت زنان در افغانستان اعلام نکرده است.

 

دکمه بازگشت به بالا