افغانستانحقوق بشر

عفو بین‌الملل هشدار داد؛ دختران افغان پس از اخراج به سمت افغانستان با خطر مواجه خواهند شد

عفو بین‌الملل نسبت به طرح پاکستان برای اخراج مهاجران افغان هشدار داده است. بر اساس این گزارش، زنان و دختران افغان مهاجر در صورت اخراج و بازگشت اجباری به افغانستان، با خطرات جدی مواجه خواهند شد.

این سازمان حقوق بشری می‌گوید گروه‌های آسیب‌پذیری چون زنان معترض، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی که از ترس طالبان از افغانستان گریخته‌اند، در صورت اجرای طرح اخراج دسته جمعی، با خطر آنی روبرو خواهند شد.

عفو بین‌الملل تاکید کرده است که اخراج زنان و دختران افغان از پاکستان، آن‌ها را در معرض خطر شدید قرار می‌دهد، زیرا بازگشت اجباری، حقوق آن‌ها را برای تحصیل، کار و آزادی‌های مدنی نقض می‌کند و در برخی موارد آنان را در معرض خشونت فوری قرار می‌دهد.

این نهاد از حکومت پاکستان خواسته تا از همه پناهجویان در معرض خطر حمایت کند و زنان و دختران افغان را با توجه به آزار و اذیت‌هایی که در افغانستان متحمل می‌شوند، به عنوان پناهنده در نظر بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا