نگاه‌ها

یک عمر آهنگ‌هایت را شنیدیم، تو هم یک لحظه گپ ما را بشنو

راستش را بگویم، اندک‌اندک علافه‌مندی‌ام به هنر این آواز‌خوان کم‌مانند و پر آوازهء کشور کم می‌شود. خودش رفته در تپهء خیر در لندن نشسته و هی افرادش این جا چه کارهایی که نمی‌کنند!
ا- افراد ناشناس پایهء برق را چپه می‌کنند،
– افراد ناشناس شخصیت‌های سیاسی را ترور می‌کنند،
– افراد ناشناس شخصیت‌های فرهنگی را ترور می‌کنند،،
– افراد ناشناس ناشران را ترور می‌کنند،
– عالمان دین را ترور می‌کنند،
– افراد ناشناس مین‌گذاری می‌کنند،
– افراد ناشناس به مکتب‌ها حمله می‌کنند،
– افراد ناشناس، صرافان را اختطاف می‌کنند،
– افراد ناشناس عبدالروف را اختطاف می‌کنند،
– افراد ناشناس در شاهراه‌ها پوسته‌های تلاشی می‌سازند،
– افراد ناشناس آثار باستانی را قاچاق می‌کنند،
– افراد ناشناس بر روی مظاهره چیان بدخشان گلوله باری می‌کنند،
– افراد ناشناس مارشال دوستم را زهر می‌دهند،
– افراد ناشناس ولسوالی‌ها را به طالبان تسلیم می‌دهند،
– افراد ناشناس جنگ افزار کشور را به پاکستان می‌برند،
– افراد ناشناس در امریکا زنان مردم را در روز روشن می‌بوسند.
– افراد ناشناس ………
آخر این ناشناس که نشانی‌اش در لندن روشن است، ناشناس که ناشناس نیست. با کمک پولیس جهانی او را بخواهید و بپرسید که او برادر این همه افراد را از کجا کردی و چرا دست از سر کل ما بر نمی‌داری؟ یک عمر آهنگ‌هایت را شنیدیم، تو هم یک لحظه گپ ما را بشنو و جلو افراد خود را بگیر ورنه یک آهنگ تو از هیچ رسانه‌یی نشر نخواهد شد.
شاید به راه بیاید . اگر نشد میشه افراد او را هم به حیث مشاوران شناسایی افراد ناشناس استخدام کرد..
از ما یک گفتن بود!

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا