جهان

عفو بین‌الملل هشدار داد؛ تعداد اعدام‌ها در ایران طی ۲۰۲۳ افزایش چمشگری یافته است

گزارش عفو بین‌الملل حاکی از افزایش نگران‌کننده‌ تعداد اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۳ است.

بیش از نصف این اعدام‌ها به دلیل مواد مخدر انجام شده و این موضوع نشانگر تأثیر نامتناسب سیاست‌های ضدمواد مخدر ایران بر جوامع به حاشیه رانده شده است.

عفو بین‌الملل ادعا می‌کند که مقامات ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و اقلیت‌های قومی استفاده می‌کنند و بنابراین، خواستار پاسخ جهانی قوی‌تری در این خصوص شده‌اند.

افزایش تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ در ارتباط با تغییرات در ریاست جمهوری و قوه قضائیه ایران است.

حکومت ایران اطلاعات دقیقی در مورد تعداد اعدام‌ها منتشر نمی‌کند، اما بر اساس گزارش‌های عفو بین الملل، تعداد واقعی اعدام‌ها ممکن است از آمارهای گزارش شده بیشتر باشد.

این در حالی است که ایران در جریان یک سال گذتشه میلادی، چندین تبعه افغان را نیز به اتهامات مختلف از جمله مواد مخدر و قتل به طناب دار سپرده است.

دکمه بازگشت به بالا