افغانستان

مقام وزارت خارجه طالبان؛ جوانان طرفدار این گروه در مسیر نادرستی حرکت می‌کنند

شفیع اعظم، مسوول روابط اقتصادی وزارت خارجه طالبان، با انتشار یادداشتی هشدار داده است که جوانان هوادار طالبان «در مسیری خطا» در حرکت هستند و به جای همسو کردن اقوام مختلف افغانستان، آن‌ها را از خود دور می کنند.

اعظم در این یادداشت که در شبکه اجتماعی اکس منتشر شده، نوشته است که پس از پیروزی طالبان، هدف این گروه استقرار «نظام» و «ثبات وطن»، دور کردن ملت از «دشمن» و هم فکر کردن مردم با این گروه بوده است. او تاکید کرده که فلسفه اعلام عمومی طالبان نیز همین بوده است.

این مقام ارشد طالبان توضیح نداده که چه رفتارهایی از جوانان هوادار این گروه، زمینه ساز حرکت به سمت «مسیر خطا» شده، اما به نظر می‌رسد افزایش نارضایتی در میان مردم افغانستان از حکومت طالبان، دلیل این انتقاد باشد.

انتقادات علنی از درون گروه طالبان بسیار نادر است، زیرا این گروه در گذشته نزدیک به سه سال، شماری از اعضای ارشد خود که از عملکرد آن‌ها انتقاد کرده بودند را منزوی یا زندانی کرده است.

دکمه بازگشت به بالا