افغانستان

کرزی در پیام عیدی خود خواهان رفع محدودیت آموزش، تحصیل و کار زنان شد

رییس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که پیشرفت و ترقی کشور وابسته به آموزش و دانایی است و بدون آن امر غیر ممکن است.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین این موضوع را به روز سه شنبه، بیست و یکم حمل در بیانه‌اش به مناسبت عید فطر مطرح کرده است.

کرزی در پیام عیدی اش یک‌بار دیکر خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران در کشور شده و تاکید کرده است: ” اگر می خواهیم کشوری مستقل، آباد و مترقی داشته باشیم، باید توجه اساسی و جدی به آموزش فرزندان (دختر و پسر) کشور داشته باشیم.:

او همچنان از امارت اسلامی خواسته است که زمینهی برگشت زنان به کار را فراهم سازد تا زنان و دختران به حقوق مسلم شان دست یابند و افغانستان از احتیاج و عقب ماندگی رهایی یابد.

کرزی در پایم عیدی خود تاکید کرده است که افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و همان‌گونه که همه از حقوق مساوی برخوردارند، همه نیز در قبال مردم و کشور مسئولیت‌ها و تعهداتی دارند.

رییس جمهور پیشین افغانستان با توجه به وضعیت ناهنجار اقتصادی در کشور از تاجران و سرمایه‌گذاران خواسته که با سرمایه‌گذاری در سکتورهای مختلف فرصت‌های کاری را برای شهروندان ایجاد کنند، تا این‌گونه افغانستان از تنگدستی و احتیاج نجات یابد.
کرزی بارها در پیام‌ها و اعلامیه‌های خود خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران شده اما امارت اسلامی نه تاکنون نه به این پیام‌ها واکنشی داشته و نه انعطاف‌پذیری در خصوص تغییر این تصمیم دیده می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا