افغانستانپناهندگان

بازگشت نماینده هندوها و سیک‌ها در مجلس پیشین به افغانستان

طالبان از بازگشت نرندر سنگ خالصه، نماینده هندوها و سیک‌ها در مجلس پیشین افغانستان به این کشور خبر دادند.

این خبر در حالی منتشر شده که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از شهروندان هندو و سیک این کشور گروه‌گروه آن را ترک کرده‌اند.

نرندر سنگ خالصه تنها نماینده هندوها و سیک‌ها در مجلس پیشین افغانستان بود. او پس از کشته شدن پدرش که برای شرکت در آخرین انتخابات مجلس نامزد شده بود، وارد عرصه سیاسی شد.

پنج ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان، نرندر سنگ خالصه با شماری از هندوها و سیک‌ها با معاون سیاسی طالبان در کابل دیدار کرده بود. این در حالی است که در تابستان ۱۴۰۰، چندین انفجار در عبادتگاه‌های سیک‌ها رخ داده بود.

پس از حمله بر معبد سیک‌ها در کابل در سال ۱۴۰۱ که مسوولیت آن را داعش بر عهده گرفت، شمار زیادی از شهروندان هندو و سیک افغانستان را ترک کردند و به هند پناه بردند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان نیز گفته که حملات هدفمند علیه اقلیت‌های مذهبی در افغانستان نیازمند مستندسازی، بررسی و پاسخگویی است.

دکمه بازگشت به بالا