افغانستانویدئو

ویدیو: این هم نمونه ای از برخورد طالبان با مردم؛ توهین و لت و کوب یک مرد کهنسال

– تشدید جنگ از سوی طالبان و عق نشینی نیروهای حکومتی از برخی از ولسوالی ها، طالبان پس از تصرف مناطق برخورد بسیار زشت و زننده ای با باشندگان آن مناطق می کنند که ویدیوی زیر نمونه ای از این رفتار می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا