افغانستانحقوق بشر

ممانعت از سفر زنان افغان برای شرکت در مراسم اهدای جوایز شجاهت کوزوو

طالبان به تازگی مانع سفر چهار زن افغان به کوزوو برای شرکت در مراسم اهدای مدال شجاعت ریاست‌جمهوری این کشور شدند.

این زنان که از طرف برگزارکنندگان مراسم دعوت شده بودند، عبارت بودند از: عادله یادگار، مهناز بلوچ، نگینه احمدی و فرشته یعقوبی.

به گزارش شرکت‌کنندگان مجمع بین‌المللی زنان صلح و امنیت کوزوو، ماموران طالبان در میدان هوایی کابل مانع سفر این چهار زن شدند، در حالی که به مردان دعوت شده اجازه سفر داده شد، اما قبل از پرواز، طالبان مانع خروج زنان شدند.

این اقدام طالبان در حالی صورت گرفته که این گروه پیش از این نیز مانع سفر تحصیلی گروهی از دختران افغان به امارات متحده عربی شده بود. طالبان همچنین آموزش دختران در مقاطع بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده و اشتغال زنان در بسیاری بخش‌ها را محدود ساخته است.

مقام‌های طالبان تاکنون به‌گونه رسمی در این مورد واکنشی نشان نداده‌اند. این اولین اقدام این گروه برای ممانعت از سفر زنان افغان نیست و نگرانی‌های زیادی را در جامعه بین‌المللی ایجاد کرده است.

دکمه بازگشت به بالا