افغانستان

اظهارات جنجالی مقام طالبان؛ نظام سیاسی تنها مربوط به طالبان نیست

طبق اظهارات معین وزارت داخله طالبان، تشکیل نظام سیاسی در افغانستان تنها با حضور طالبان میسر نیست.

محمدنبی عمری تاکید کرد که تصور اینکه نظام سیاسی تنها با طالبان و روحانیون ساخته می‌شود، اشتباه است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این گروه تمامی جریان‌های سیاسی را کنار گذاشت و با حذف زنان و اقلیت‌های قومی از عرصه‌های اجتماعی، حکومت موقتی موسوم به امارت اسلامی را تشکیل داد.

طالبان همواره از تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت زنان و اقوام مختلف سرباز زده و مدعی است که کابینه این گروه همه شمول است.

در عین حال، معین وزارت داخله طالبان بر ضرورت آموزش علوم مدرن تاکید کرد و گفت که نیاز به افراد متخصص در بخش‌های مختلف وجود دارد.

این در حالی است که طالبان تمرکز بیشتری بر آموزش علوم دینی دارد و در ۳۰ ماه گذشته، صدها مدرسه دینی جدید ایجاد کرده است.

 

دکمه بازگشت به بالا