افغانستان

سازمان ملل هشدار داد؛ اکثر افغان‌ها توانایی تامین نیازهای اساسی خود را ندارند

در اعلامیه اخیر، ایندریکا راتواته، معاون دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه این سازمان، هشدار داده که اکثریت مردم افغانستان قادر به تامین نیازهای اساسی خود، از جمله غذا و مسکن نیستند.

طبق گزارش، حدود ۱۵.۸ میلیون افغان در سال جاری با بحران و ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. همچنین، میانگین امید به زندگی در افغانستان طی پنج سال گذشته کاهش یافته و ۹۵ فیصد مردم زندگی خود را رنج‌آور توصیف می‌کنند.

سازمان ملل علل این وضعیت را زمین‌لرزه‌های اخیر در هرات و بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه دانسته است.

این نهاد بر لزوم مشارکت و حمایت بین‌المللی پایدار برای رفع این بحران تاکید کرده و همچنین خواستار احترام به حقوق بشر، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در افغانستان شده است.

همچنین، محدودیت‌های سخت‌گیرانه طالبان علیه زنان، فرار سرمایه‌گذاران، رکود کسب‌وکارهای کوچک و نبود فرصت‌های شغلی، موجب گسترش فقر در افغانستان شده است.

 

دکمه بازگشت به بالا