افغانستانحقوق بشرزندگینگاه‌ها

سازمان ملل؛ افزایش فشارهای اقتصادی و بشری در افغانستان فقر را گسترش داده است

گزارش جدید برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد حکایت از آن دارد که چالش‌های اقتصادی و بحران بشردوستانه در افغانستان منجر به رکود اقتصادی سه ساله در این کشور شده است.

بر اساس این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان از ۲۰.۷ فیصد در سال ۲۰۲۲ به ۶.۲ فیصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

هرچند نرخ تورم در افغانستان از ۱۸.۳ فیصد در جولای ۲۰۲۲ به ۹.۷ فیصد در فوریه ۲۰۲۴ کاهش یافته، اما محدودیت فرصت‌های شغلی و دستمزدهای پایین همچنان قدرت خرید خانواده‌ها را تضعیف می‌کند.

افزون بر این، بازگشت بیش از نیم میلیون پناهجوی افغان از کشورهای همسایه، فشار بیشتری را بر بازار کار محدود این کشور وارد کرده است.

گزارش حاکی است که بسیاری از خانواده‌های افغان با چالش پیدا کردن فرصت‌های شغلی و کسب درآمد کافی برای خرید نیازهای اساسی زندگی روبرو هستند.

آگاهان اقتصادی بر لزوم ایجاد فرصت‌های شغلی و ادامه پروژه‌های زیرساختی به عنوان راهکارهای بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان تاکید دارند.

دکمه بازگشت به بالا