جهان

گوترش خواهان حفاظت از زمین در برابر تغییرات اقلیمی شد

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت «روز زمین» خواستار حفاظت از زمین در برابر تغییرات اقلیمی و رویداد‌های ناشی از آن شده است.

او روزدوشنبه، ۲۲ اپریل با نشر پیامی در صفحه ایکس گفته که تغییرات اقلیمی، آلوده‌گی هوا و تنوع زیستی، زمین را تهدید می کند.

او تاکید کرده که « در روز زمین، ما باید از سیاره خود حمایت کنیم».

ازسوی‌هم اداره حفاظت از محیط زیست حکومت سرپرست در افغانستان نیز با نشر بیانیه‌ی به مناسبت «روز زمین» از مردم خواست تا به مسئولیت دینی و ملی خود در عرصه حفاظت از زمین و محیط زیست عمل کنند.

روز جهانی زمین برای نخستین بار از سوی گیلورد نلسون، سناتور آمریکایی و فعال محیط زیست و دنیس هیز، فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد به منظور حفاظت از محیط زیست برگزار شد.

این در حالی است که هر سال میلیون‌ها تن در سراسر جهان گرد هم آمده و از روز زمین به هدف یاد‌آوری اهمیت حفاظت از محیط زیست جشن می گیرند.

گفتنی است که آلودگی آب، هوا و خاک، خشکسالی مداوم، افزایش گازهای گلخانه ای، جنگل زدایی و سایر مشکلات حفاظت از محیط زیست چالش هایی هستند که آسیب های شدیدی به زمین وارد کرده اند.

بر اساس گزارش‌ها افغانستان در میان ۱۰ کشور آسیب‌پذیری شدید از تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی قرار داشته و نهادهای سازمان ملل متحد همواره از تأثیرات ناگوار تغییرات اقلیمی بر زنده‌گی مردم افغانستان هشدار داده‌اند.

 

دکمه بازگشت به بالا