افغانستانپناهندگانحقوق بشرنگاه‌ها

در دو روز نزدیک به دو هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان بازگردانده شدند

وزارت مهاجران و عودت کنندگان ا.ا اعلام کرد که در دو روز نزدیک به دو هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به طور داوطلبانه و اجباری به افغانستان بازگردانده‌ شده‌اند.

وزارت مهاجران و عودت کنندگان امروز (شنبه، ۹ثور) گفته، یک هزار و ۲۲ نفر مهاجر مقیم ایران به تاریخ ۷ ثور ازطریق مرز اسلام قلعه هرات به کشور عودت کردند.

این وزارت افزوده، میان افراد مذکورکه شامل خانواده ها ومجردین بودند، ۵۵ نفر ایشان نیازمند شناسایی وغرض دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی ومواد غذایی وغیر عذایی را دریافت کردند.

منبع گفته، هفت تن اطفال بی سرپرست به موسسه WARCHILD جهت شناسایی خانواد ها ی شان معرفی، برای ۸۸ خانواده مبلغ ۱۰ هزار افغانی، برای ۱۲۰ تن یک عدد سیمکارت طور رایگان از جانب کمیته های موظف در سرحد توزیع شده است.
طبق معلومات، تعداد ۱۸۶ تن از خدمات صحی بهره مند شده اند.

در همین حال وزارت مهاجران در یک خبرنامه جداگانه گفته که 825 تن مهاجر افغان به تاریخ ۸ ثور از خط فرضی تورخم و سپین بولدک به کشور برگشت نمودند.

وزارت مهاجران افزوده، خانواده شامل ۵۲۷ تن و تعداد ۲۳ تن از محبوسین آزاد شده از حبس از محابس کشور پاکستان از مرز یاد شده برگشتند و پس از ثبت در آمریت سرحدی، جهت کمک به دفاتر سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان جهانی خوراک و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده گان معرفی و برای هر خانواده مبلغ ۱۰ هزار افغانی از طرف امارت اسلامی نیز پرداخت شده است.

این در حالی است که به اساس معلومات آمریت سرحدی تورخم ولایت ننگرهار، ۴۷ خانواده که شامل ۲۶۸ تن و ۷ تن رد مرز شده، طور جبری از پاکستان برگشت و بعد از ثبت دراداره امور مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.

 

دکمه بازگشت به بالا