افغانستان

ادعای طالبان؛ داعش در افغانستان حضور فیزیکی و مخرب ندارد

ملا یعقوب،وزیر دفاع طالبان، در دیدار با مقام‌های مالزی در کابل مدعی شده است که گروه‌های هراس‌افگن مانند داعش و دیگر گروه‌های مخرب در افغانستان حضور فیزیکی ندارند. وی همچنین ادعا کرده که با تسلط طالبان بر افغانستان، جنگ به طور کامل در این کشور پایان یافته و امنیت سرتاسری برقرار شده است.

این در حالی است که شاخه خراسان داعش گاهی وقت‌ها مسوولیت حملات انفجاری در افغانستان را به عهده می‌گیرد و عملکرد این گروه در تضاد با ادعاهای طالبان است.

ازسویدیگر، وزیردفاعروسیهنیزهشداردادهکهتهدیداصلیعلیهکشورهایعضوسازمانهمکاریشانگهایازافغانستانسرچشمهمی‌گیرد.

گفتنی است، هیئتی از نمایندگان وزارت‌های خارجه، دفاع و داخله مالزی به کابل سفر کرده و با مقام‌های طالبان دیدار کرده‌اند. در این میان، ریس‌جمهور ایران و نخست‌وزیر پاکستان نیز در بیانیه‌ای مشترک هشدار داده‌اند که حضور سازمان‌های هراس‌افگن در افغانستان، امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند.

 

دکمه بازگشت به بالا