نگاه‌ها

اكثر كسانیكه به نام طالبان افغانی جنگ می‌كنند مزدوران سازمان های تروریستی كشورهای منطقه و جهان اند

هموطنان عزیز، جوانان، مجاهدین و مردم سلحشور كشور!
چنانچه می‌بینید جنگ در سراسر كشور جریان دارد. طالبان در همسویی و حمایت سازمان های تروریستی جهانی و استخبارات كشور های خارجی دست به تهاجم بزرگ نظامی در كشور ما زده اند.

هدف طالبان از شروع جنگ كنونی، از بین بردن موسسات ملی، تخریب زیربناهای اقتصادی، به آتش كشیدن خانه و دکان مردم، تحمیل سیاست كوچ اجباری و زمین سوخته و صدمه وارد كردن به ساختار نظام است. طالبان وحشیانه عمل می‌كنند و اكثر كسانیكه به نام طالبان افغانی جنگ می‌كنند مزدوران سازمان های تروریستی كشورهای منطقه و جهان اند. به همین دلیل دست به تخریب و انفجار موسسات ملی، ساختمان‌‌ها، جاده‌ها و پل ها می‌زنند.

همانگونه که می‌بینیم در جنگ فعلی بزرگترین بخش خیزش‌های مردمی را منسوبین جمعیت اسلامی به عهده دارند. بدین وسیله از تمامی برادران و خواهران جمعیتی تقاضا می‌كنم كه در یك صف فشرده و واحد بدون در نظر داشت مشكلات درون حزبی بر علیه تروریستان طالب و حامیان منطقه‌ای و بین المللی‌شان در یك مبارزه جدی و همه جانبه عمل كنند و اجازه ندهند که لشكر وحشت و تروریزم طالبان در ساحات شان حاكمیت پیدا كنند. نیرو‌های دفاعی و امنیتی كشور همکار و پشتیبان شما اند.

جنگ فعلی بر ضد طالبان و القاعده یك جنگ میهنی و به خاطر دفاع از ارزش های ملی، فرهنگی و دینی مردم ما است. بدون تردید طالبان و حامیان شان در این جنگ شكست می‌خورند و این آخرین آزمایش قوت و توانایی طالبان در برابر اراده و عظم راستین مردم ما خواهد بود.

گروهی که پشتیبانی مردمی نداشته باشد قطعاً محکوم به شکست است. دلیل حمله و فرار آنان که منجر به تخریب و کشتار می شود هم، نداشتن پشتیبانی مردمی در ساحات جنگی‌است. شكست طالبان در این جنگ نوید دهنده‌ی یك آینده‌ی عاری از گروه های تروریستی و شكل گرفتن یك افغانستان جدید بر اساس اراده‌ی مردم خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا