افغانستان
موضوعات داغ

وزیر امر به معروف طالبان مدعی شد؛ نظام این گروه، همه‌شمول است

مقامات ارشد طالبان بار دیگر مدعی شده‌اند که نظام آن‌ها همه‌شمول است. محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و منهی از منکر طالبان در یک نشست مردمی در پنجشیر این ادعا را مطرح کرده است.

به گفته حنفی، در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نفر در اداره‌های ملکی و نظامی تحت کنترل طالبان مشغول به کار هستند. او همچنین مدعی شده که «نظام اسلامی» طالبان برای همه‌شمول بودن مکلفیت ندارد.

وزیر امر به معروف طالبان همچنین ادعا کرده است که «منکرات در افغانستان به صفر رسیده» و طی نزدیک به سه سال گذشته تمام کارشیوه‌ها و پالیسی‌ها مطابق با فرامین اسلامی صادر شده است.

این در حالی است که طالبان در طول حاکمیت خود، به مطالبات شهروندان، مخالفان سیاسی و جامعه جهانی برای ایجاد حکومت فراگیر و رعایت ارزش‌های حقوق بشری پاسخ منفی داده‌اند. این گروه همچنان بر این باور است که در برابر ارزش‌های طالبانی کوتاه نخواهد آمد.

مشخص نیست که ادعاهای وزیر طالبان مبنی بر همه‌شمول بودن نظام و رفع منکرات در افغانستان تا چه اندازه با واقعیت منطبق است. انتقادات و مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی با عملکرد این گروه همچنان ادامه دارد.

دکمه بازگشت به بالا