افغانستان
موضوعات داغ

طالبان غیر پشتون تبار: با ادامه توهین به عبدالحمید خراسانی، از صف طالبان جدا می‌شوند

اختلاف و تنش درون صفوف طالبان در پی اعتراض یک فرمانده تاجیک‌تبار این گروه به «قوم‌گرایی» طالبان شدت گرفته است.

پس از انتقاد عبدالحمید خراسانی از رفتار قومی طالبان، شماری از طالبان غیرپشتون هشدار داده‌اند که در صورت ادامه این توهین‌ها، از طالبان جدا خواهند شد.

خراسانی که به عنوان یک فرمانده تاجیک در طالبان فعالیت دارد، در اقدامی جسورانه از اعتراضات مردم بدخشان علیه این گروه حمایت کرده و خواستار پایان دادن به لشکرکشی طالبان به این منطقه شده است. او همچنین از طالبان خواسته تا عاملان قتل دو نفر از باشندگان بدخشان را مجازات کنند.

خراسانی در این میان تاکید کرده که اگر نظام طالبان قومی و سمتی باشد، دیگر در آن حضور نخواهد داشت. این اظهارات با واکنش تند برخی از طالبان غیرپشتون مواجه شده و آن‌ها هشدار داده‌اند که در صورت ادامه توهین به خراسانی، از صف طالبان جدا خواهند شد.

تنش‌های قومی همواره یکی از چالش‌های اساسی طالبان بوده است. این گروه به دلیل تمرکز بر منافع قبیله‌ای پشتون‌ها، همواره متهم به قوم‌گرایی بوده است.

دکمه بازگشت به بالا