افغانستانحقوق بشرزندگی

محدودیت‌های شدید طالبان علیه زنان؛ زنان بدون محرم نمی‌توانند مسافرت بروند

 

طالبان محدودیت‌های شدیدی بر حرکت و آزادی زنان در افغانستان اعمال کرده‌اند که باعث ایجاد چالش‌های جدی برای آنها شده است.

طبق گزارش‌ها، طالبان زنان را از سفر بدون همراهی یک محرم مرد منع کرده‌اند. این محدودیت به ویژه برای زنانی که در خانواده‌هایشان مرد ندارند (به دلیل فوت یا سن پایین) قابل اجرا نیست و آنها را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است.

این محدودیت‌ها باعث شده زنان دسترسی محدودی به خدمات صحی، فرصت‌های شغلی و آموزشی داشته باشند. همچنین امکان دسترسی آنها به عدالت نیز با چالش روبرو شده است، زیرا در صورت بروز خشونت‌های خانگی، زنان نمی‌توانند به تنهایی خانه را ترک کرده و به مراجع مربوطه مراجعه کنند.

در برخی موارد، این محدودیت‌ها حتی باعث قربانی شدن جان زنان شده است.

جامعه بین‌المللی تا کنون حکومت طالبان را به دلیل این محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان به رسمیت نشناخته است.

 

دکمه بازگشت به بالا