افغانستان

سفیر پیشین ایران در افغانستان مدعی شد؛ آب به دلیل ناتوانی طالبان در مدیریت به ایران وارد شده است

بر اساس اظهارات ابوالفضل ظهره‌وند، سفیر پیشین ایران در افغانستان، آبی که اخیرا وارد ایران شده به علت سیلابی بوده که طالبان قادر به کنترل و مهار آن نبوده‌اند.

ظهره‌وند توضیح داد که عبداللطیف منصور، وزیر انرژی و آب طالبان، پیشتر اعلام کرده بود که حجم زیادی از سهم آب یا حقابه ایران داده شده است.

اما به گفته ظهره‌وند، طالبان در پروژه سد پاشدان در نظر دارد که همان مقدار آب محدودی را که هنوز به سمت ایران جاری می‌شود نیز مهار کند و از آن به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر ایران استفاده کند.

سفیر پیشین ایران در افغانستان همچنین مدعی است که طالبان در کنار آمریکا علیه منافع ایران همکاری می‌کند و قصد دارد از آب به عنوان ابزاری برای بهم ریختن ثبات و امنیت منطقه و جابجایی اجباری مردم در مرزهای شرقی ایران استفاده کند.

به گفته او، طالبان فاقد منابع مالی و متخصصان لازم برای اجرای پروژه‌های سدسازی است و هدف نهایی آن‌ها کاملا در تضاد با منافع منطقه است.

دکمه بازگشت به بالا