نگاه‌ها

اگر همین آش و همین کاسه باشد، حال کشور خراب می بینم

برای رهایی از چنگ این رهبران کذایی باید به سوی اداره های موقت و انتقالی رفت تا زمینه برای ایجاد یک دولت فراگیر ملی، ویرایش قانون اساسی و ساختار نظام و سر انجام صلح و ثبات ولو نسبی فراهم گردد. در غیر آن گلیم کشور را جمع خواهند کرد.

چنین بر می آید که جنگ ها در کشور تا دو ماه دیگر هم به شدت ادامه خواهد یافت که به گمان غالب به شکست های سنگین طالبان در شمال کشور خواهد انجامید.

شاید طالبان در اوایل سپتامبر تا اندازه یی آماده پذیرش صلح شوند. مقارن آن زمان بایسته است زمینه برای رویکار امدن اداره موقت و گفتگوهای جدی صلح فراهم گردد.

بیش از این قانون اساسی ساختار نظام و رهبری جواب نمی دهند و باید دگردیسی های بنیادی صورت بگیرد‌.

در دوره موقت باید کمیسیونی برای تدوین اصول اساسی دولت انتقالی اسلامی افعانستان گماشته شود تا طی سه ماه این اصول را تسوید و برای تصویب پارلمان آماده کنند.

در دوه انتقالی قانون اساسی کنونی فسخ و لغو و کشور برای مدت یک تا دو سال بر اساس اصول اساسی موقت اداره شود.

طی دوه انتقالی بایسته است کمیسیونی برای تسوید قانون اساسی نو گماشته شود تا آن را برای پیشکش کردن به لویه جرگه آماده سازند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا