نگاه‌ها

پیام شادباش به مناسبت روز جهانی کارگر

روز اتحاد و همبستگی انترناسیونالیستی کارگران و زحمکشان جهان برای مبارزه با استثمار و بهره‌کشی، برای احقاق حقوق طبیعی خود و مبارزه با ارتجاع سرمایه‌داری و هر گونه مظاهر تملک ارزش افزوده را به تمامی رفقا، دوستان و همکاران کارگر، به کلیۀ رزمندگان راه رهایی کارگران و زحمتکشان از قید و بند ستم طبقاتی صمیمانه تبریک و شادباش عرض می‌کنم.

روز جهانی کارگر که بیش از یک قرن سابقه دارد، از آنجائیکه به نماد و سمبل اتحاد و همبستگی جهانی نیروهای صلح و دوستی، توسعه و ترقی تبدیل شده است، برای تمامی زحمتکشان و هواداران آن‌ها عزیز است.

یادآوری و برگزاری جشن اول ماه مه امید و اطمینان به پیروزی کارگران، زحمتکشان و کلیۀ فروشندگان نیروی فیزیکی و فکری خود در راه مبارزه برای احقاق حقوقشان را تقویت می‌کند.

اول ماه مه یکی از مهم‌ترین و محبوب‌ترین جشن‌های کارگران جهان و همۀ انترناسیونالیست‌هایی است که در راه برابری و برادری، آزادی و انساندوستی صادقانه و بی‌وقفه مبارزه می‌‌کنند.

امروزه مشکلات حل نشدۀ فوق‌العادی زیاد ناشی از سلطۀ انگل سرمایه‌داری نه تنها در میهن ما، بلکه در سراسر جهان وجود دارد. دفع و رفع ظلم و ستم طبقاتی که در طول تاریخ بر کارگران و زحمتکشات و بطور کلی، بر کلیۀ آفرینندگان نعمات مادی و معنوی بشر رفته، بدون اتحاد و پایداری در مبارزه با استثمارگران و ظالمان، ستمگران و سارقان دسترنج کارگران امکان‌پذیر نیست.

در دورۀ هولناک و سرنوشت ساز کنونی، پیروزی میهن ما در برابر انواع تهدیدات و فشارهای ارتجاع امپریالیستی-فاشیستی، تنها از طریق اتحاد جامعه بر اساس آرمان‌های عدالت‌خواهانه و برابری‌طلبانه، صلح و دوستی، حل مشکلات فقر توده‌ای، بی‌کاری و بی‌مسکنی، احقاق حقوق طبیعی کارگران و زحمتکشان فرکری و فیزیکی، مبارزه بی‌تزلزل با رانت‌خواری و اختلاس ریشه‌دار در داخل و تقویت و تحکیم پیوستۀ روابط همه‌جانبه با نیروهای مقاومت «جنوب جهانی» در برابر سلطه‌گری امپریالیسم، بویژه، با کشورهای پیشرو آن قابل تصور و اطمینان‌بخش است.

 

دکمه بازگشت به بالا