افغانستان
موضوعات داغ

سیگار از ارائه دستکم ده میلیون دالر از سوی موسسات آمریکایی به طالبان خبر داد

بر اساس گزارش بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار)، موسسات همکار آمریکا در این کشور بیش از ده میلیون دالر به عنوان مالیات به طالبان پرداخت کرده‌اند. این مبلغ شامل مالیات‌های مربوط به خدمات آب و برق، گمرکی و غیره است.

سیگار در این گزارش نتیجه گیری کرده که ۵۸ فیصد از ۳۸ نهاد کمک‌رسان که به پرسشنامه وی پاسخ داده‌اند، مالیات خود را به دولت تحت کنترل طالبان پرداخت کرده‌اند. مجموع این مالیات‌ها به بیش از ۱۰.۹ میلیون دالر می‌رسد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که عدم پرداخت مالیات به طالبان می‌تواند پیامدهای بدی مانند بسته شدن حساب‌های بانکی و دفاتر این موسسات را در پی داشته باشد. طالبان فعالیت سازمان‌های کمک‌رسان در افغانستان را منوط به پرداخت مالیات به آن‌ها کرده است.

علاوه بر این، سیگار گزارش داده که طالبان در امور مختلف این سازمان‌ها دخالت می‌کنند، از جمله در زمینه استخدام کارمندان، استفاده از منابع و وسایل نقلیه. این دخالت‌ها تلاشی از سوی طالبان برای کنترل جریان کمک‌ها و نفوذ در فعالیت‌های این موسسات است.

دکمه بازگشت به بالا