افغانستان

جزئیات تازه از دعوت طالبان به نشست دوحه؛ منابع: طالبان شش شرط تعیین کرده‌اند

بر اساس گزارش‌های تازه، طالبان شش شرط را برای شرکت در سومین نشست دوحه مطرح کرده‌اند.

این شرایط شامل واگذاری کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به طالبان، انصراف سازمان ملل از تعیین نماینده ویژه برای افغانستان و مشورت پیرامون دستور کار و ترکیب این نشست است.

همچنین طالبان به شدت با حضور نمایندگان جامعه مدنی و سیاسی افغانستان در این نشست مخالف هستند. آن‌ها همچنین خواستند موضوعات آموزش دختران، اشتغال زنان و تشکیل حکومت فراگیر در دستور کار قرار نگیرد، زیرا معتقدند این مسائل داخلی افغانستان است و باید توسط خود این گروه حل شود.

در عوض، تالبان گفته‌اند که در صورت شرکت در نشست دوحه، خواستار گفت‌وگو پیرامون امنیت افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و گروه‌های مسلح از جمله داعش هستند.

این در حالی است که منابع دیپلماتیک معتقدند که درخواست طالبان برای کرسی نمایندگی در سازمان ملل، تاکتیکی است و آن‌ها به خوبی می‌دانند که این امکان وجود ندارد.

در مجموع، به نظر می‌رسد که طالبان تلاش می‌کند تا دستور کار نشست دوحه را به مسائل امنیتی و نظامی محدود کند و از طرح مسائل مرتبط با حقوق بشر و موقعیت زنان اجتناب ورزد.

دکمه بازگشت به بالا