افغانستان

پانزده کودک مصاب به بیماری سوراخ قلب جهت درمان به شفاخانه‌های کابل معرفی شدند

جمعیت هلال احمر افغانی، می‌گوید که پانزده کودک مصاب به سوراخ قلب از سوی این اداره برای درمان به دو شفاخانه در مرکز معرفی شدند.

جمعیت هلال احمر افغانی دیروز ( یک‌شنبه، ۶جوزا) ارقامی را به نشر رسانیدت است که نشان می‌دهد که در دوسال گذشته، هلال احمر افغانی یا سره میاشت، سه هزارو یک صدو نه کودک مصاب به بیماری های صعب العلاج،ازجمله سوختگی وسوراخ قلب را درشفاخانه های داخل کشور، درمان کرده است.

گفتنیست که هزینه درمان این کودکان را جمعیت هلال احمر افغانی پرداخت می‌کند.

پیش از این نیز جمعیت هلال احمر افغانی ده ها کودک را جهت درمان به شفاخانه های مختلف پایتخت معرفی کرده بود.

گفتنیست که افغانستان یکی از کشورهای است که شماری زیاد از کودکان مصاب به سوراخ قلب را دارد. جمعیت هلال احمر افغانی می‌گوید که روند درمان این کودکان را سرعت می‌بخشد.

برخی از کارشناسان صحی به این باور استند که هنوز هم به گونه کامل دلیل اصلی سوراخ قلب در کودکان مشخص نشده است.

گفتنیست که در گذشته کودکان مصاب به سوراخ قلب برای درمان به بیرون از افغانستان انتقال داده می‌شدند اما اکنون امکانات برای درمان این کودکان در کابل و برخی از ولایت‌ها نیز فراهم شده است.

برخی از کارشناسان صحی به این باور استند که هنوز هم به گونه کامل دلیل اصلی سوراخ قلب در کودکان مشخص نشده است.

 

دکمه بازگشت به بالا