افغانستان

وزیر داخله ایران؛ بیشتر کودکان کار در خیابان‌های ایران، افغان هستند

در پی اظهارات وزیر داخله ایران پیرامون کودکان کار خارجی در خیابان‌های این کشور، موضوع جمع‌آوری و بازگرداندن آن‌ها به کشورهای مبدا به چالش کلیدی مقامات ایرانی تبدیل شده است.

آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در ایران وجود ندارد، اما طبق گزارش شورای شهر تهران، فقط در پایتخت این کشور حدود ۷۰ هزار کودک به کار مشغول هستند.

وزیر داخله ایران می‌گوید اکثر این کودکان، مهاجران غیرقانونی افغان هستند که باید به کشور خود بازگردانده شوند.

او همچنین اذعان داشته که اداره‌های دولتی مسوول جمع‌آوری و نگهداری این کودکان، از جمله بهزیستی، با چالش‌های بزرگی مواجه هستند. به ویژه در مورد کودکان خردسال که نگهداری از آنان دشوار است.

در این شرایط، مقامات ایرانی تصمیم قطعی گرفته‌اند که کودکان کار را از خیابان‌ها جمع‌آوری کنند. اما این اقدام با موانع جدی روبرو است و نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف دولتی است.

دکمه بازگشت به بالا