افغانستاننگاه‌ها

شبکه بین‌المللی هشدارهای اولیه قحطی؛ ده هزار هکتار زمین در سیلاب افغانستان نابود شده است

اوضاع نامساعد آب و هوایی در افغانستان وضعیت بحرانی را برای این کشور ایجاد کرده است. بر اساس گزارش شبکه سیستم‌های هشدار اولیه قحطی، سیل‌های ماه اپریل در افغانستان حدود ده هزار هکتار زمین کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده و باعث از بین رفتن تولیدات کشاورزی شده است.

این در حالی است که افغانستان پس از سه سال خشکسالی متوالی، در سال ۲۰۲۳ نیز با ناامنی غذایی در مناطق شمال، شمال‌شرق و غرب روبرو بوده است.

بازگشت پناهجویان افغان از ایران و پاکستان نیز احتمالا ادامه ناامنی غذایی حاد را در مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی این کشور به همراه خواهد داشت.

برنامه جهانی غذا در ماه مارچ ۲۰۲۳ به حدود ۷.۶ میلیون نفر در افغانستان از جمله ۶۶۵ هزار پناهجوی بازگشته از ایران و پاکستان، کمک‌های غذایی بشردوستانه ارائه کرده است. همچنین سیل‌های اپریل شش هزار خانواده را در شرق و جنوب‌شرق افغانستان آواره کرده است.

این در حالی است که پس از سال‌ها خشکسالی، مردم افغانستان در معرض آسیب‌پذیری و بلایای طبیعی مانند سیل قرار گرفته‌اند.

دکمه بازگشت به بالا