آموزشافغانستان

وزارت معارف طالبان در تلاش برای کنترل فیس‌های مکاتب خصوصی

وزارت معارف طالبان اعلام کرده که در تلاش است تا کارشیوه‌ای را برای نظارت بر فیس‌های مکاتب خصوصی در این کشور نهایی کند.

این کارشیوه شامل سه دسته بندی مختلف برای کیفیت آموزشی خواهد بود که از عالی و متوسط تا پایین رده‌بندی شده است.

بر اساس این طرح، مکاتب خصوصی باید فیس‌ها را متناسب با ظرفیت و توانایی مالی دانش‌آموزان تعیین کنند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که برخی دانش‌آموزان مکاتب خصوصی از اخذ فیس‌های بالا در این مکاتب شکایت دارند.

این دانش‌آموزان می‌گویند خانواده‌های آن‌ها توان پرداخت چنین فیس‌های سنگینی را ندارند و از دولت می‌خواهند که در این زمینه دخالت کند.

عظیم میدانوال، رییس اتحادیه مکاتب خصوصی این انتقادات را پذیرفته و از مسوولان مکاتب خواسته که از گرفتن فیس‌های بالا خودداری کنند.

او همچنین تاکید کرده که وزارت معارف باید مکاتبی که فیس‌های سنگین اخذ می‌کنند را ارزیابی و در صورت عدم همکاری، مجوز فعالیت آنها را لغو کند.

دکمه بازگشت به بالا