افغانستانپناهندگان

میلیون‌ها پناهجو در سال آینده به کمک‌های اسکان مجدد نیاز خواهند داشت

بر اساس گزارش تازه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، سال آینده حدود سه میلیون پناهنده در سراسر جهان نیاز به اسکان مجدد خواهند داشت. این نیاز به اسکان مجدد ناشی از درگیری‌های جدید و تغییرات اقلیمی است.

در این میان، افغانستان با ۵۵۸ هزار پناهنده در رده دوم کشورهایی قرار دارد که شهروندان آن به خاطر خشونت، خانه‌های خود را ترک کرده و به کشورهای خارجی پناه می‌برند.

سوریه و میانمار نیز در صدر این فهرست قرار دارند. بنا بر گزارش، برای نهمین سال متوالی، سوری‌های آواره همچنان بالاترین نیازهای اسکان مجدد را دارند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از کشورها خواسته است تا تلاش‌های خود را برای اطمینان از دسترسی کسانی که نیاز به اسکان مجدد دارند، دو برابر کنند.

این در حالی است که وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان گفته است که در حال حاضر بیش از هفت میلیون افغان به عنوان پناهنده و مهاجر در خارج از کشور زندگی می‌کنند.

 

دکمه بازگشت به بالا