آموزشافغانستان

وزیر معارف حکومت ا.ا خواهان کمک‌های جهانی در بخش معارف کشور شد

وزارت معارف حکومت سرپرست می گوید که حبیب‌الله آغا، سرپرست این وزارت در نشست وزاری معارف در کازان از جامعه جهانی خواسته تا در ساخت تعمیر مکاتب، چاپ کتاب‌ درسی و تادیه معاش معلمان با افغانستان کمک و همکاری کنند.

این وزارت روز(سه‌شنبه،۲۲جوزا) با نشر بیانیه‌ی در صفحه ایکس گفته که در این نشست اشتراک کنندگان روی وضعیت معارف در کشور شان صحبت کردند.

در بیانیه‌ی این وزارت آمده است که حبیب‌الله آغا سرپرست این وزارت « در مورد وضعیت تعلیمی و‌تربیتی افغانستان روشنی انداخته، ارقام و آمار مکاتب، معلمان و شاگردان را با حاضرین شریک ساخت.»

روز(شنبه،۱۹جوزا) وزارت معارف حکومت سرپرست از سفر وزیران تحصیلاب و معارف برای اشتراک در دومین اجلاس بین‌المللی وزیران معارف در کازان روسیه خبر داد.

همچنین منصوراحمد حمزه، سخن‌گوی این وزارت گفته بود که در این نشست در مورد وضعیت، دست‌آوردها، فرصت‌ها و چالش‌های معارف افغانستان سخنرانی خواهد شد.

در حالی که از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان بیش ازدوسال می گذرد؛ اما وزارت معارف حکومت سرپرست در این نشست در باره آموزش دختران سخن نگفته است.

 

دکمه بازگشت به بالا