افغانستانپناهندگان

پیام دبیرکل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی پناهجویان؛ برای حمایت از پناهندگان همبستگی جهانی نیاز است

با فرا رسیدن روز جهانی پناهنده، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد بر نیاز فوری به همبستگی جهانی برای حمایت از پناهندگان تاکید کرده است.

گوترش در پیامی به این مناسبت، خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت این افراد شد. او همچنین بر اهمیت امنیت و بازسازی زندگی با عزت برای پناهجویان تاکید کرد.

دبیرکل سازمان ملل گفت که پناهندگان اکنون بیش از هر زمان دیگری به همبستگی جهانی نیاز دارند.

به گفته او، این همبستگی به معنای باز نگه داشتن درهای کشورها، تجلیل از نقاط قوت و دستاوردهای پناهندگان و توجه به چالش‌های پیش روی آنان است.

گوترش همچنین تاکید کرد که در روز جهانی پناهندگان، جامعه جهانی باید مسوولیت خود در کمک و استقبال از پناهندگان، حمایت از حقوق انسانی آنان از جمله حق پناهندگی و حل و فصل منازعات را تایید کند تا کسانی که مجبور به ترک جوامع خود هستند، بتوانند به خانه بازگردند.

دکمه بازگشت به بالا