افغانستان

قانع: هیچ تهدیدی ناشی از موادمخدر از سوی افغانستان متوجه کشور‌ها نیست

به دنبال ادعای مقامات ایرانی مبنی بر افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان، سخنگوی وزارت امور داخله حکومت سرپرست می گوید که هیچ تهدیدی ناشی از پدیده مواد مخدر از جانب افغانستان به کشور‌های همسایه و جهان وجود ندارد.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخله حکومت سرپرست با نشر پیامی در صفحه ایکس از سازمان‌های بین‌المللی خواست تا امکانات معیشت بدیل را برای کشاورزان افغانستان فراهم کنند.

به گفته وزارت داخله حکومت سرپرست «در زمان کم و با امکانات محدود دامنه مواد مخدر را از افغانستان برچیده است.»

پیش از این نیز رییس پولیس مبارزه با مواد مخدرایران از افزایش قاچاق مواد مخدر و متامفتامین منشای افغانستان در این کشور ابراز نگرانی کرده افزوده است «علیرغم گزارش های موجود در پیوند با توقف و کاهش کشت و تولید تریاک در افغانستان، کاهش چشمگیر قاچاق از خاستگاه این کشور به چشم نمی خورد.»

همچنین در گزارش سازمان ملل آمده است که میزان کشت خشخاش در افغانستان کاهش یافته اما به همان میزان تولید موادمخدر صنعتی به خصوص شیشه افزایش داشته است.

این در حالی است که ایران همواره از بازداشت شهروندان افغانستان به اتهام قاچاق مواد مخدر به این کشور خبر داده‌اند.

 

دکمه بازگشت به بالا