افغانستان

وضیعت که درک آن درد و اشک است

در یک بازی خطرناک استخباراتی شمال و شمال شرق افغانستان معامله شد. پاکستان تعهد سپرده است که برای دفاع و حفظ منافع آمریکا و متحدانش در منطقه نقش اسرائیل را ایفا کند. در مقابل آمریکا تسلیمی افغانستان را بنام امضای توافقات صلح با طالبان به پاکستان آسان ساخت.

قرار است تا پایان تاریخ خروج کامل آمریکا و متحدانش از افغانستان تمام ولسوالی ها در قدم نخست ولسوالی های ولایات شمال را بنام طالب به پاکستان تسلیم دهند

با تصرف ولسوالی های شمال کشور، اخراج اجباری مردم با تهدید، شکنجه، تعرض و تجاوز برای جابجائی داعش و‌ خانواده های انها را مساعد سازند.

بعد از خروج کامل و رفع پاسخگويی آمریکا و متحدانش شمال افغانستان به بستر فعالیت های داعش و گروه های تروریستی تبدیل خواهد شد و یک جنگ خونین تباکن و ويرانگر دور از انتظار نخواهد بود. این یک پلان است که با تحقیق آن اهداف و منافع استراتیژیک، ژئوپلتيكي، نظامی و سیاسی غرب و پاکستان به قیمت ارزان تامین می شود.

این یک واقعیت است و درد آور میباشد، ایجاد مشکل صحی برای مارشال دوستم و حمله بالای عطا محمد نور هم درهمین راستا صورت گرفته است.

اگر بسیج واقعی برای دفاع از عزت و شرف مردم و سرزمین افغانستان صورت نگیرد. شرم تاریخ است.
کرزی و غنی اولین کسانی اند که بخاطر زمینه سازی چنین وضیعت در دادگاه مردمی باید محکمه علنی شوند.
نابود باد دشمنان وطن و مردم ما. زنده باد مردم افغانستان.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا