افغانستان

بیش از 12 هزار کارت تولد در شهر کابل توزیع شد

اداره ملی احصائیه و معلومات اعلام کرده است که در سال جاری حدود 12 هزار کارت تولد در سراسر کشور از سوی اداره به متقاضیان توزیع شده است.

این اداره امروز( یک‌شنبه، 10 سرطان ) با نشر اعلامیه‌ی گفته که ریاست خدمات ثبت احوال نفوس اداره ملی احصائیه ومعلومات در ماه جوزا سال روان تنها در شهر کابل برای ۱۲ هزار و ۱۹۳ تن از متقاضیان، کارت تولد توزیع نموده است.

از سوی هم این ریاست ماه گذشته در شهر کابل برای ۴ هزار و ۹۱ نفر ، خدمات توزیع تذکره جدید، مثنی و لغو تذکره کاغذی، برای ۵ هزار و ۸۳۲ تن تائید تذکره کاغذی و برای ۲ هزار و ۲۹۱ تن دیگر خدمات تذکره غیر حضوری را ارایه نموده است.

در خبرنامه این ریاست آمده که ریاست خدمات ثبت احوال نفوس در ماه جوزا برای ۸ هزار و ۷۰ تن از هم‌وطنان خدمات اصلاحات در تذکره کاغذی را ارایه نموده و در کنار آن، از طریق مراکز خدماتی این اداره برای ۳۰۷ تن از متقاضیان دیگر پارچه فوتی توزیع شده است.

.

 

دکمه بازگشت به بالا