افغانستان

انتشار پیش‌نویس نشست دوحه؛ خبری از زنان و جامعه مدنی نیست

پیش نویس آجندای نشست سه روزه دوحه که به دست آمده نشان می‌دهد، موضوعات حقوق بشر و دیدار با نمایندگان زنان و جامعه مدنی در آن گنجانده نشده است.

محورهای اصلی این نشست عبارتند از: بحران اقتصادی، معضل مواد مخدر و توانمندسازی بخ خصوصی با تمرکز بر زنان کارآفرین و هیچ ترتیباتی برای مسائل حقوق بشری گرفته نشده است.

گزارشها حاکی است گروهی شش نفره از زنان و جامعه مدنی در حاشیه این رویداد حضور خواهند داشت، اما جایگاهی رسمی در آجندا ندارند. هدف اصلی برگزارکنندگان ایجاد فضایی برای گفتگو و تعامل با طلبان عنوان شده است.

مقامات طالبان قبلا اعلام کرده بودند که مسائل زنان و حقوق بشر از مسائل داخلی افغانستان محسوب می شوند و در این نشست مطرح نخواهند شد.

دکمه بازگشت به بالا