افغانستاناقتصاد

اعتراض شدید زنان به تصمیم طالبان در کاهش معاشات کارمندان زن

در پی تصمیم طالبان برای کاهش معاشات کارمندان زن شفاخانه‌های کابل به پنج هزار افغانی، موج اعتراضات و اعتصاب کاری در میان این کارکنان آغاز شده است.

گروهی از داکتران و متخصصان زن شاغل در شفاخانه‌های پایتخت افغانستان هشدار داده‌اند که اگر این تصمیم اصلاح نشود، اعتصاب‌ها گسترش خواهد یافت.

طبق گزارش‌ها، کارمندان زن زایشگاه شهرآرا و شفاخانه ملالی پیش از این اعتصاب کرده بودند، اما خبری از آن منتشر نشد.

مقامات طالبان وعده داده بودند که پس از بازگشت از سفر حج، این مسئله را بررسی خواهند کرد، اما تاکنون هیچ تغییری در این تصمیم ایجاد نشده است.

کارمندان معترض زن می‌گویند که معاش تعیین شده حتی برای جبران هزینه‌های اولیه زندگی آنها کفایت نمی‌کند.

یکی از داکتران زن شاغل در کابل اظهار داشت که بسیاری از همکارانش این تصمیم را توهینی به کار خود می‌دانند.

 

دکمه بازگشت به بالا