افغانستان

اخراج اجباری پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی متوقف شود

وزارت امور مهاجرین از کشورهای اروپایی خواسته که اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف کنند.

این وزارت میخواهد تا به خاطر خشونت‌های طالبان و افزایش موارد مثبت ویروس کرونا حد اقل این روند برای سه ماه توقف داده شود.

در خبرنامه وزارت مهاجرین که دیروز (۱۹ سرطان) نشر شده است که از اخراج اجباری شهروندان این کشور از اروپا نگران است.

در حال حاضر وضعیت را برای بازگشت پناهجویان مناسب نمیداند و میخواهد تا روند بازگرداندن آن‌ها تا بهبود وضعیت امنیتی متوقف شود.

در حال حاضر بیش از پنج میلیون افغان در کشورهای مختلف جهان بسر میبرند که شماری از آن‌ها شهروندی کشورهای اروپایی و امریکایی را به دست آورده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا