افغانستانجهانحقوق بشر
موضوعات داغ

رهبر حزب عوام ملی پاکستان سازمان ملل را به حمایت از آپارتاید جنسیتی در افغانستان متهم ساخت

افراسیاب ختک، رهبر حزب عوامی ملی پاکستان، تقویت آپارتاید جنسیتی و همکاری با آن در افغانستان را یک صفحه تاریک در تاریخ سازمان ملل خوانده است.

به گفته وی، طراحان نشست سوم دوحه نمی‌توانند خود را از مسوولیت این موضوع مبرا کنند.

ختک افغانستان را تحت حاکمیت یک «گروه شبه‌نظامی وحشی» توصیف کرده و خطاب به رزمری دی‌کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل و میزبان این نشست، گفته است که طراحان نشست دوحه نمی‌توانند در قبال زنان افغانستان بی‌تفاوت باشند.

در همین حال، دی‌کارلو پس از پایان نشست دوحه اعلام کرده بود که حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران افغانستان، موضوع جدایی‌ناپذیر سازمان ملل در تمام گفت‌وگوها خواهد بود.

اما واقعیت این است که زنان و جامعه مدنی افغانستان از دستور کار اصلی نشست سوم دوحه حذف شده بودند و این نشست تنها با برگزاری چند جلسه حاشیه‌ای در قبال زنان افغانستان به پایان رسید.

دکمه بازگشت به بالا