افغانستانجهان

ترکیه تابعیت افغان‌هایی را که توسط گروه تروریستی فتح‌الله گولن داده شده، لغو می‌کند

به گزارش خبرگزاری کوکچه، مقامات ترکیه اخیرا اعلام کرده اند که گروه تروریستی فتو «سازمان غیرقانونی فتح الله گولن» طی دوره‌هایی که افراد آن در دولت نفوذ کرده بود به هزاران تن از شهرواندان افغانستان که در زیر امرش کار می‌کیرده را تابعیت داده است.

براس گزارش رسانه‌های ترکیه و بررسی های وزارت دفاع، تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی و امور داخله ترکیه با همکاری سازمان استخبارات ترکیه، حدود ده هزار و پنصد تن از افغانهایی که تحت فرمان این سازمان تروریستی کار می‌کرده و یا مریدهای فتح الله گولن بوده اند، تابعیت ترکی آنها زیر بررسی قرار گرفته و شهروندی آنها پس از ثبوت لغو اعلام خواهند شد.

به گفته منابع ترکیه، «اکثر این شهروندان افغان همانند اعضای خارجی دیگر این گروه تروریستی فتو شاگردان مکتب افغان ترک مربوط به گولن در افغانستان بوده و بدون امتحان بورس دولت ترکیه را گرفته و بدون امتحان به دانشگاه‌های ترکیه توسط افراد نفوذی این گروه راه یافته‌اند. آنها در دوره دانشگاه وظایف عمده برای خدمت بیشتر این گروه را انجام داده و پس از فراغت از دانشگاه نیز به آن‌ها تابعیت داده شده و در بهترین پست‌های شرکتی، دولتی و سازمانی توظیف شده‌اند».

مقامات دولتی اخیرا اعلام کرده اند که تحقیقات گسترده پیرامون موضوع مذکور آغاز شده و مدارک این شمار از افغانها که از سال ۱۹۹۶ الی ۲۰۱۶ بررسی خواهند شد. در صورت ثبوت و عضویت این افراد به فتو رسما از تابعیت اخراج و به کشورشان دیپورت خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا