نگاه‌ها

جوزجان به چنین فرزندی به خود ‌می‌بالد

کشور ما روزهای دشواری را تجربه می‌کند. این روزها همانقدر که سخت و خونین اند، با شکوه و آزمون‌گر نیز اند. فرزندان صدیق و با شهامت این مرز و بوم، در سنگر دفاع از کشور خود جانانه در برابر لشکر جهل و تاریکی طالبان می‌جنگند تا کودکان در گهواره‌ها آرام بخوابند و مادران در آینده داغ فرزند را نبینند. در این آزمایش دشوار هر کسی که از کشور خود دفاع کند، نورِ چشم مردم خواهد شد.
برای فرمانده شجاع و جسور یار محمد دوستم و همرزمان دلیرش که در هفته‌های پسین، جانانه از خاک وطن دفاع می‌کنند آرزوی پیروزی، سر بلندی و تندرستی دارم.
امیدوارم چنان درسی به نوکران اجنبی بدهید که ثبت تاریخ پر افتخار این کشور شود.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا