افغانستان

دولت باید تمامی شبکه‌های اجتماعی و سایتهای طالبان را ببندد

لطفا سایت‌ها، تارنما‌ها و حساب‌های طالبان و سخنگویان این فرقه خشن و تروریستی را در رسانه‌ها اجتماعی که در فهرست ذیل است به مقامات برسانید تا بسته کنند. یک هکر ورزیده افغان پیدا نمی‌شود که این را بسته کند. در تمام دنیا وقتی یک گروه تبه‌کار وجود داشته باشد تمامی فعالیت رسانه‌ای اش توسط آن کشور بسته می‌شود. لطفا از کشورهای سرور و میزبانی سایت ‌های این گروه در آن قرار دارند یا از فسبوک و توئيتر و غیره درخواست بسته شدن این حساب های طالبان را بکنید. اطلاع‌رسانی افراد این گروه توسط رسانه‌های اجتماعی و واتزاپ انجام میگیرد و بزرگترین کمک و استفاده را هنگام حملات شان از این رسانه‌ها و انترنت انجام می‌دهند.
اگر ما یک استخبارات قوی می‌داشتیم نخستین کار ش باید مقابله با تبلیغات شبکه‌ای دشمن می‌بود. آنها حتی آموزش نظامی حضوری ندارند و از طریق زوم برنامه آموزشی انجام می‌دهند و تمامی جلسات آنها پیش از حمله به شهر و منطقه ‌ای نخست آنلاین صورت می‌گیرد.
طیاره‌های ‌بی‌ام ۵۲ و هم هلی کوپترهای نظامی نیروهای هوایی منتظر هستند که طالبان جلسه برگزار بکنند تا نابود کنند. اما در حاضر همه ‌آنها به صورت مجازی جلسه برگزار می‌کنند.

dari

Home 2


https://alemaraharabi.org

Home Page

urdu


Home 2

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا