نگاه‌ها

دیگر خاموش نشستن خیانت و جفایست

دیگر خاموش نشستن و برای نجات وطن آنچه که در توان هر یک ماست گام بر نداشتن خیانت و جفایست

دیگر خاموش نشستن و برای نجات وطن آنچه که در توان هر یک ماست گام بر نداشتن خیانت و جفایست به خون همه شهدای این سر زمین ما باید به این نتیجه رسیده باشیم که حاکمیت موجود توان مدیریت و رهبری کشور و تحفظ جان و مال مردم را از دست داده است و نمیتواند مطابق قانون اساسی و ارزش های که مردم تقاضا دارد عمل کند.
و از سوی دیگر باید به این باور داشته باشیم که از راه جنگ معضله افغانستان حل شده نمیتواند باید هرچه عاجلتر در راه حل سیاسی گام های برداشته شود. واقعاً آنچه که قبل از سقوط مرگبار واحد های اداری ولت با عزت تر و با دست بلند و خود گذری تن داده می‌شد از فروپاشی قوای امنیتی و دفاعی جلو گیری میگردید که نشد.
فعلا هم اگر چی خیلی چیز ها از دست رفت اما فرصت وجود دارد شکستن این بنبست راه نظامی ندارد تداوم آن باعث گرم شدن جنگ های نیابتی دور و نزدیک میگردد سال های دیگر مصروف بربادی میشویم.
پیشنهاد را که روز گذشته من به داکتر عبدالله عبدالله بخاطر حکومت عبوری کرده بودم در شرایط کنونی با وجود که همه نقایض که در قبال دارد یگانه راه بیرون رفت محسوب میشود.
دولت بنابر میراث چهارده ساله گذشته و آنچه که در طی مدت زمامداری جناب غنی صورت گرفت حمایت مردم و جامعه جهانی را با گذشت هر روز از دست داد از این لاف و پوف شیر های برفی بعد از این چیزی ساخته نیست آنها با تمام امکانات یک دولت قوی در گذشته که بدست شان افتید در میدان نظامی و سیاسی بار ها شکست خوردن و این نظام را هم آنها به سهم خود نگذاشتن که جان بگیرد و خود شان هم قابلیت دفاع را در برابر دشمن نداشتند نه سیاست را میدانند و دولت داری را بناً با تعقل از راه اقدام سیاسی پیش رفتن بهتر خواهد بود مشکل را هرچه عاجل تر از راه سیاسی حل و فصل نماییم، راه نظامی دیگر کاربردی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا