افغانستان

خیانتی و ظلمی که اشرف‌غنی بر ما انجام داد

خیانتی و ظلمی که اشرف‌غنی بر ما و هویت و فرهنگ ما روا داشته است هیچ کسی و جریانی انجام نداده است؛من غنی را نه می‌بخشم و نه هم فراموش می‌کنم.
مبارزه با گروه عقب‌مانده‌ی طالبان به مراتب آسانتر از مقابله با شوونیزم خزنده و خطرناک تیم فاشیستی غنی است.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا