افغانستانجهان

کودتای خاموش آمریکا در افغانستان/ غنی می‌رود بجایش این شخص می‌آید

منابع خبری از برنامهء خارجی ها برای یک کودتای خاموش در ارگ ریاست جمهوی خبر می دهند.

با نمایندگی سی آی ای (CIA) در هوتل آریانا ارتباط دارند، از برنامهء امریکا برای یک کودتای خاموش در ارگ ریاست جمهوری خبر می دهند.

طبق این پلان، نظامیان امریکایی، اشرف غنی، امرالله صالح و تعداد دیگری از اعضای حلقهء ارگ را از ارگ ریاست جمهوری خارج کرده و به سفارت امریکا منتقل خواهند کرد و از آنان خواهند خواست که به بی کفایتی خود در ادارهء کشور اعتراف و کناره گیری داوطلبانهء شان را به هدف توقف جنگ اعلام کنند.

بر اساس این پلان، یک تیم سیاسی با قید فوریت و با محوریت رهبران بزرگ، یک شورای رهبری را تشکیل داده و فردی را به حیث رئیس دولت موقت تعیین خواهد کرد تا از فروپاشی نظام و ساختار اردوی ملی جلوگیری شود.

گفته شده است که مقدمات کار در این رابطه فراهم شده است و در صورت امتناع غنی و اطرافیانش از تسلیم شدن به نیروهای امریکایی، احتمال بروز خشونت علیه نیروهای خاص امنیتی ارگ وجود دارد.
بر اساس این برنامه، یک تیم سیاسی با قید فوریت و با محوریت رهبران بزرگ، یک شورای رهبری را تشکیل داده و فردی را به‌عنوان رئیس دولت موقت تعیین خواهد کرد تا از فروپاشی نظام و ساختار اردوی ملی جلوگیری شود.

گفته شده است که مقدمات کار در این رابطه فراهم شده است و در صورت امتناع غنی و اطرافیانش از تسلیم شدن به نیروهای آمریکایی، احتمال بروز خشونت علیه نیروهای ویژه امنیتی ارگ وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا