افغانستان

ولسوالی های پل حصار، ده صلاح و بنو در بغلان به تصرف نیروهای مقاومت مردمی درآمد

سرپرست وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که ولسوالی های پل حصار، ده صلاح و بنو در بغلان به تصرف نیروهای مقاومت مردمی درآمده است

جنرال بسم الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری کوکچه اظهارداشت: مقاومت علیه طالبان تروریست بر هر یک ما فرض است ولسوالی های پل حصار، ده صلاح و بنو در بغلان به تصرف نیروهای مقاومت مردمی درآمده است. مقاومت هنوز زنده است.

وی افزود: طالب طالب همان بیست سال قبل است که می خواهد با میل سلاح و شلاق بالای ما حکومت کند، که این خواب شان را به گور ببرند. ما حاضر هستیم بخاطر آزادی افغانستان کشته شویم.

بسم الله محمدی تاکید کرد: من آنقدر بی وجدان نیستم که با قاتلین هزاران نیروی دفاعی و مردم ملکی بی گناه، در گردِ یک میز بنیشنم، و از این گروه تروریستی اعلام حمایت کنم طالب، امروز و پس فردا می رود و برای همیشه بالای مردم روشن فکر ، نسل جوان تحصیل کرده و متدین افغانستان حکومت کرده نمی توانند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا