جهاننگاه‌ها

روزهای سیاه حامد کرزی؛ شهر، دردست غلزایی ها قرار دارد و جناح درانی منزوی شده است

به پاداش یک عمر خدمت به تروریسم طالبانی، اکنون خود از جمله بی جا شده های داخلی است.

گزارشنامه افغانستان دریافته است که طالبان همین که به داخل کابل رسیدند، طرف خانه حامد کرزی رفته و همه بادیگارد هایش را خلع سلاح کرده و خودش را با ادبیاتی بازاری و تهدید آمیز مورد خطاب و عتاب قرار دادند.

این است سرنوشت مردی که سال ها به قیمت تباهی مدنیت افغانستان به طالب خدمت کرد؛ فریاد زد؛ میلیون ها دالر خرج دسترخوان مردم بیچاره را به طالبان سپرد؛ مهم ترین فرماندهان و سران ضد طالبان را ترور کرد؛ امریکایی ها را نگذاشت که علیه تروریست ها عملیات شبانه انجام دهد؛ همه ای درهای محابس را به روی مرگ آفرینان باز کرد و … اینک، تنها و بی یاور درهمین شهر کابل به خانه دکترعبدالله مهاجر شده است.
شهر، دردست غلزایی ها قرار دارد و جناح درانی منزوی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا