افغانستاناقتصاد

انتقاد مردم از طالبان: مردم حتی به خدمات اولیه دسترسی ندارند

منتقدان از غیر فعال شدن ادارات و سیستم های آن بعد از به دست گیری حکومت توسط طالبان انتقاد کردند و می گویند حکومت همه مشمولی که طالبان قول آن را دادند تشکیل نشده است و به حرف های خود عمل نکردند.

۱۵ روز پیش طالبان کنترل نظام پیشین را در کابل به دست گرفتند، ادارات و سیستم‌ های آن فعال بودند و فعالیت‌های روزمره به گونه عادی جریان داشت.

اما از ۲۴ اسد تا اکنون همه خدمات متوقف است. بخش خصوصی مانند گذشته فعال نیست و هیچ اداره دولتی مانند گذشته فعالیتش را آغاز نکرده است.

این وضعیت مبهم و سرنوشت نامعلوم باعث نگرانی و انتقاد مردم شده است.

منتقدان می‌گویند فرصت تشکیل نظام سیاسی از دست طالبان رفته است.

اکمل ظاهر کارمند یکی از ادارات دولتی می‌گوید مردم به خدمات اولیه هم دسترسی ندارند: “حالا مردم بیش از هر وقت دیگر با مشکلات مواجه شده‌اند. زمانیکه طالبان کنترل نظام را به دست گرفتند، تمام سیستم ادارات فعال بود، اما حالا بدبختانه هیچ چیز نیست. حتی مردم به خدمات اولیه دسترسی ندارند.”

صفی‌الله با اشاره به تعیین‌ افراد تازه طالبان می‌گوید این گروه حالا هم در جستجوی انحصار قدرت است.

وی ابراز نگرانی می‌کند که در چنین وضعی کار به اهل کار سپرده نخواهد شد: “اگر طالبان همچنین ادامه یابند، پیشبرد امور نظام بسیار مشکل خواهد بود. مردم هم ناراضی خواهند شد و امکان این هم است که مردم در برابر آنان دست به قیام ملی بزنند.”

اما طالبان می‌گویند تشکیل حکومت و عادی‌سازی امور به زمان نیاز دارد و در این مورد مشوره‌ها جریان دارد.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت: “برای ایجاد حکومت به مشوره‌ های زیادی نیاز است. زمانیکه مشوره‌ها تکمیل گردد، همه چیز درست می‌شود، اما مشوره کردن‌ها بدین معنی نیست که ما حکومت کرده نمی‌توانیم، بلکه بسیار خوب حکومت کرده می‌توانیم. ما تمام تشکیلات خود را آورده‌ایم و برای ایجاد حکومت کارها جریان دارد و گام‌ها با احتیاط برداشته می‌شود.”

اما در کنار تشکیل ساختار حکومتی، پیشبرد امور ادارات و گماشتن افراد به یکدیگر وابسته است.

مقرری‌های طالبان در ادارات دولتی هم سوال‌برانگیز شده است که از این میان شماری نماینده‌های آنان که تعلیمات دینی دارند در برخی ادارات نیز تعیین شده‌اند.

سرپرست‌های دافغانستان بانک، وزارت تحصلات عالی، وزارت معارف، وزارت مالیه، اداره ملی تنظیم آب، اداره هوانوردی ملکی و تربیت بدنی همه مولوی هستند.

اما با این همه طالبان از تشکیل حکومت همه‌شمول سخن می‌گویند و تأکید دارند که حکومت خود را به زودی اعلام خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا